dinsdag 4 februari 2014

Italiaanse Maffia..

De laatste jaren ben ik gaan houden van het land Italië. Het is ons vakantieland nummer 1 en we willen graag zoveel mogelijk ontdekken van dit prachtige land. Zeg je Italië, dan zeg je pizza, spaghetti, tomaten, wijn, Rome, Venetië, de toren van Pisa, Fiat, azzuri, olijven, Pavarotti, da Vinci maar zeker de ook maffia (mafia op z'n Italiaans). Van oorsprong komt de maffia uit ItaliëSicilië wel te verstaan. Na het zien van de trilogie van The Godfather ben ik me steeds meer gaan interesseren in de maffia, met name de Italiaanse maffia. Hieronder een stuk over de Italiaanse maffia. 


Het ontstaan van de maffia begint al ruim voor de
19e eeuw. Het Sicilië van toen was puur agrarisch en in het bezit van adellijke landeigenaren, meestal met de status van baron. Deze 'nobili' staken natuurlijk niet zelf de handen uit de mouwen om het land te bewerken. Tegen een percentage van de oogst en een pachtsom, verdeelden zij het land onder de boeren. Om toezicht te houden op het eigendom en er zeker van te zijn dat de oogst voldoende zou opbrengen, namen zij opzichters in dienst. Deze opzichters werden door de pachters 'chef', ofwel 'capo' genoemd. Deze capo was het aanspreekpunt voor het her-verpachten van de landerijen en nog belangrijker de verdeling van het regenwater dat werd opgeslagen in de bassins ten behoeve van irrigatie. Het irrigeren van de akkers op het zeer droge eiland was de enige garantie voor welstand. Kort gezegd: wie het water bezat of verdeelde, bezat ook de rijkdom en daardoor de macht. Opzichters waren corrupt en vrij om te beschikken over het lot van vele pachters. Daar is de basis gelegd voor de hedendaagse maffia, die zich voornamelijk bezighoudt met prostitutiewoekerpraktijkenvastgoeddrugshandelafpersing en politiekDe maffia bestaat dus al honderden jaren en heeft zijn tentakels uitgeslagen binnen de politiek, de bouwwereld, zakenwereld en de plaatselijke middenstanders. Ze houden zich bezig met het innen van pizzo, smokkel en de drugshandel.

Rangorde Maffia

Op Sicilië is de maffia bekend onder de naam La Cosa Nostra. Palermo en Corleone zijn de bakermat van de Cosa Nostra en heel het eiland kent de invloed van de maffia. In Calabrië staat de maffia bekend onder de naam Ndrangheta en Camorra is de benaming van de maffia in Napels. Deze drie belangrijkste maffia organisaties van Italië zijn hieronder verder beschreven.La Cosa Nostra

La Cosa Nostra (onze zaak) is de naam van de Siciliaanse maffia en in Sicilie ligt de oorsprong van de maffia. Rond 1837 zijn de eerste beschrijvingen van maffia-achtige praktijken in de olijf boomgaarden en olijfhandel rondom Palermo. De Cosa Nostra was een manier van arme burgers om meer invloed te krijgen ten aanzien van de rijken en de "buitenlandse"overheersers als Fransen en Italianen. Arbeiders werkten samen om de landeigenaren te saboteren. De landeigenaren verpachten hun land aan de boeren die tegen hoge pachtsommen het land mochten gebruiken. De landeigenaren hadden tussenpersonen die alles in goede banen moesten leiden. Zij werden capo genoemd en bezate veel macht. Hierdoor ontstond corruptie: wist je de capo te vriend te houden dan had je een voordeel. Luisterde je niet naar hem dan had je een probleem.
Na verloop van tijd werkten de boeren en arbeiders voor hun capo. Ze voerden opdrachten uit en kregen daarvoor geld of gunsten. Corleone, een dorp op Sicilie is een van de bekendste maffiabolwerken. In de film The Godfather kreeg de familie van Vito en Michael Corleone als achternaam wat tekenend is voor het belang van de stad Corleone voor de Cosa Nostra.

In het begin hield de maffia zich vooral bezig met de agrarische wereld waar ze uit vandaan kwam maar al snel kwamen zagen ze in Palermo de mogelijkheden die de stad hun bood. Ze dwongen winkeliers beschermingsgeld (pizzo) te betalen. Daarnaast persten ze mensen af en leenden ze geld tegen hoge rentes. Ook hielde ze zich bezig met smokkelen.

Toen in 1922 Benito Mussolini aan de macht kwam probeerde hij de maffia op Sicilie uit te roeien. Hierdoor, en door de zogenaamde economische mogelijkheden van het beloofde land, trokken veel maffiosi naar Amerika waarbij ze zich vooral in New York vestigden. Het lukte Mussolini niet de maffia uit te roeien. De maffia was ondertussen overgeslagen naar het vaste land in zuidelijk Italie.


De Cosa Nostra was ondertussen opgedeeld in verschillende Caties die hun eigen territorium en werkzaamheden hadden. Zo zijn er de facties van Cantina, Corleone, Messina en Palermo. Binnen elke factie zijn er weer verschillende families. De families hebben onderling afspraken over territorium en verschillende belangen. Toch zijn er onderling vaak schermutselingen over macht en geld. In 1978 brak er bijvoorbeeld een grote maffiaoorlog uit waarbij de families van de Coleonesi hun positie aan de top van de Cosa Nostra probeerden te vestigen en te behouden. Er volgden schietpartijen en bomaanslagen waarbij andere maffiosi en overheidsdienaars het doelwit waren. De Corleonesi stonden onder leiding van Bernardo Provenzano en Salvatore Riina. Een gevolg van de harde strijd was dat maffialeden bang werden en met de politie gingen praten. Dit was uitzonderlijk omdat de maffia een zwijgplicht (omerta) kent. Een maffioso zweert dat hij nooit tegenover anderen over de organisatie zal praten. Hier staat de doodstraf op.

Een van de bekendste pentito (overloper) van de Cosa Nostra is Tommaso Buscetta. In de maffiaoorlog waren veel van zijn familieleden (waaronder twee zoons) vermoord en hij zag geen andere weg dat over te lopen naar justitie. Hij voerde gesprekken met Giovanni Falcone, een onderzoeksrechter die belast was met onderzoek naar de maffia. Hij vertelde veel over de structuur en werkwijze van de Cosa Nostra aan Falcone en daardoor konden honderden maffialeden opgepakt worden in de zogenaamde maxiprocessen. In 1992 werd Falcone vermoord door een bom die Cosa Nostra geplaatst had. Tegenwoordig zijn de vroegere bazen van de Cosa Nostra, Provenzano en Riina gepakt en veroordeeld. De Cosa Nostra leeft nog steeds en zet miljarden om in drugshandel, wapenhandel en afpersing.

links: Riina - rechts: Provenzano
Ndrangheta
De Ndrangheta is in 1860 ontstaan in Calabrië, de "teen" van de Italiaanse laars. Ndrangheta is een term uit het Grieks wat genootschap van dappere mannen betekend. Waarschijnlijk zijn de maffiapraktijken op het Italiaanse vaste land door Sicilianen geïntroduceerd. Een verschil met de Cosa Nostra is dat bij de Ndrangheta de maffiafamilies veelal uit familieleden bestaan. Een familie (Ndrina) bestaat vooral uit broers, zwagers en ooms. De meeste leden zijn door geboorte lid van een familie. Door deze bloedband zie je dat de druk om voor de maffia te blijven werken groot is. Als men immers de omerta doorbreekt, breekt men niet alleen met de maffia maar ook met zijn broers, zwagers en ooms. Daarnaast zijn de maffiafamilies geografisch ingesteld, vaak per dorp of streek. Als er meerdere families in een dorp zijn vormen ze met elkaar een locale, wat de onderlinge belangen in goede banen leid. Van oudsher haalde de Ndrangheta haar inkomsten uit afpersing (pizzo) van ondernemers en het ontvoeren van familieleden van rijke industriëlen voor losgeld.

Lange tijd stond de Ndrangheta in de schaduw van de Cosa Nostra qua kracht en invloed. Maar door de interne machtstrijd van de Cosa Nostra heeft de Cosa Nostra aan kracht verloren. Daarnaast is de Ndrangheta een belangrijke speler in de cocaïnesmokkel geworden. Hierdoor verwierven ze veel geld en geld is macht. De laatste jaren verspreide de Ndrangheta zich naar het noorden van Italië, Nederland, Duitsland en werden de banden met de Colombiaanse drugskartels inniger. Hierdoor werd hun invloed steeds groter en sterker.

Camorra

De Camorra heeft haar basis in Napels en heeft de langste historie van alle maffia organisaties. Al van rond 1800 is er documentatie te vinden over de Camorra. De Camorra was een soort schaduwregering voor Napels waarbij de winkeliers en handellaren "beschermden" tegen criminelen. De Camorra heeft strenge wetten en gebruiken. Ze kennen zelfs een interne rechtspraak waarbij leden die zich niet aan de regels houden berecht worden. In 1860 werd de Camorra zelfs aangesteld als stadswacht voor Napels en hierdoor ontstond er onder de burgers een soort van respect voor de Camorra en werd de Camorra een vast onderdeel van het leven in de stad. Net als de Ndrangheta is de Camorra opgebouwd uit familieleden als broers, zwagers en andere familieleden. Opvallend is echter dat vrouwen, die traditioneel afwezig zijn bij maffiapraktijken, binnen de Camorra een grote rol spelen. Ze zijn onderdeel van de organisatie en vaak op de hoogte van de zaken die hun partner uitvoert. Als de partner gevangen zit nemen ze vaak zonder moeite hun taken over.

Tussen de overheid en de Camorra is het vaak een strijd geweest waarbij de overheid de macht van de maffia wilde inperken. Tijdens verschillende acties in de negentiende en de twintigste eeuw werden honderden maffiosi opgepakt. Ook al bracht het een slag toe aan de daadkracht en invloed van de Camorra, toch bleef de Camorra bestaan.

Aan het einde van de tweede wereldoorlog kreeg de Camorra een boost door Amerikaanse maffiosi die in het Amerikaanse leger zaten. De Camorra werd breder en groter maar er was niet een speciale hiërarchie. Verschillende maffia families werkten naast elkaar en er waren geen overkoepelende vergaderingen over het afstemmen van territoria en macht. Rond 1970 wilde een groep binnen de Camorra een meer hiërarchische structuur inbrengen wat bij de oude leden tot onrust leidde. Er brak een oorlog uit en dit leidde tot veel schietpartijen en bomaanslagen. Door de vele moorden kwam de Camorra weer onder de aandacht van de politiek en justitie wat tot veel arrestaties en rechtszaken leidde. De Camorra houd zich bezig met afpersing, illigaal gokken, mensenhandel en corruptie in de bouwwereld en zakenwereld.

Maffia hedendaags
De aanpak van de huidige Italiaanse overheid heeft weinig impact op de maffia. De laatste jaren groeit de omzet van de maffia alleen maar waardoor ook hun macht toeneemt binnen de maatschappij.  Waar de maffia vroeger nog dagelijks aanwezig was in het openbare leven, verschuift het zich nu steeds meer naar de achtergrond waardoor het moeilijker word voor de overheid om de maffia aan te pakken. Niet voor niets vergelijkt de bevolking van Italië hun maffia met een octopus: het is slim,sluw en beweeglijk, zijn tentakels rijken tot over de hele wereld en als je denkt dat je hem bijna te pakken heb, laat hij een grote rookwolk achter en is hij weer verdwenen. De Italiaanse overheid zal met andere maatregelen moeten komen, om het de maffia echt lastig te maken.

De vraag is of het überhaupt wel mogelijk is om de maffia in Italië echt aan te pakken en te laten verdwijnen. De ondergang van de Italiaanse maffia zou ook de ondergang van Italië betekenen en als Italië instort betekent dat de hele Europese Unie economisch instort. Italië zou zich eerst economisch sterker moeten maken om de 150 miljard euro aan economische activiteiten, dat via de maffia binnenkomt, te kunnen missen. De vraag is of de Italiaanse maffia dat zomaar laat gebeuren...


Blijf op de hoogte van de maffia: http://www.ad.nl/ad/nl/5585/Home/8164/Maffia/actua/index.dhtml

Ciao..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten